Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Idea Centrum

 

 

Ideą CBKW UW jest inicjowanie, organizacja, rozwój i upowszechnianie badań nad szeroko rozumianą kulturą Warszawy oraz działalność na rzecz praktycznego wykorzystania tych badań. Drogą do urzeczywistnienia tak zarysowanej idei jest wiązka skoordynowanych przedsięwzięć i zadań:

 

  • aranżowanie i realizacja interdyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych (wieloletnich / krótkoterminowych) dotyczących Warszawy, w których uczestniczą akademicy (przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych) wespół z praktykami (planistami, architektami, urbanistami, prawnikami, animatorami) oraz reprezentantami instytucji i organizacji pozauczelnianych, zarówno publicznych (jednostek samorządowych, podmiotów pozarządowych, instytucji kultury, organizacji społecznych), jak i prywatnych (podmiotów gospodarczych, np. konsultingowych, logistycznych, deweloperskich, transportowych) – przy współudziale mieszkańców niezrzeszonych w jakichkolwiek kolektywach;

 

  • stworzenie merytorycznego i instytucjonalnego zaplecza oraz forum intelektualnego (informacyjnego, dyskusyjnego, aplikacyjnego) przekładającego się na udział pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego (i innych uczelni czy instytutów badawczych) w opracowaniu i implementacji nowych rozwiązań instytucjonalnych i systemowych, w tym dotyczących polityki miejskiej (urbanistycznej, kulturalnej, społecznej, komunikacyjnej etc.), jak również na ich zaangażowanie w konsultacje społeczne projektów realizowanych na terenie Warszawy oraz współpracę o charakterze konsultacyjno-doradczym z podmiotami realizującymi takie projekty;

 

  • działalność popularyzatorska, popularno-naukowa, edukacyjna oraz kulturotwórcza, w formule m.in. cykli otwartych spotkań varsavianistycznych, jednorazowych większych przedsięwzięć o charakterze kongresowo-warsztatowym, programów edukacyjnych dla studentów uczelni i uczniów warszawskich szkół, projektów społeczno-artystycznych – przy współudziale mediów stołecznych i ogólnopolskich, branżowych i powszechnych;

 

  • identyfikacja priorytetowych warszawskich obszarów tematycznych – w ramach inicjowania i rozwijania dyskusji nad problemami stolicy;

 

  • utworzenie bazy projektów warszawskich o wysokim potencjale naukowym, innowacyjnym i aplikacyjnym, pożytecznych dla innych podmiotów naukowych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturowego (wytwarzanie, gromadzenie i porządkowanie materiałów dotyczących Warszawy).

 

          AKTY PRAWNE:

  1. Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Kulturą Warszawy
  2. Regulamin Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW