Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Badania

“Warszawskie tablice”

 

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Tablice”. To umowne pojęcie obejmuje tablice na murach i budynkach miasta, napisy i znaki o charakterze historycznym, napisy na chodnikach dokumentujące dawny przebieg warszawskich ulic, pomniki, popiersia i płaskorzeźby, murale, słowem wszystko, co tekstem, znakiem graficznym, ikoną, monumentem dokumentuje przeszłość polityczną, naukową i kulturalną Warszawy. W pierwszej kolejności zajmujemy się „tablicami” w otwartej przestrzeni miasta a więc tymi, które są na placach i ulicach. Planujemy następnie dokumentowanie „tablic” w przestrzeni o ograniczonej dostępności (cmentarze, kościoły), kolejnym zadaniem będzie dotarcie do „tablic” w przestrzeni zamkniętej i sporadycznie udostępnianej (sejm, budynki rządowe itp.) nie zrezygnujemy z próby dotarcia do tablic w przestrzeni zamkniętej (ambasady, rezydencje prywatne).

Każdy „rekord” wprowadzany do systemu składał się będzie z fotografii „tablicy”, fotografii budynku na którym się znajduje, transkrypcji napisu, komentarza historycznego, adresu pocztowego i „adresu” współrzędnych geograficznych. Odpowiedni system informatyczny pozwoli odbiorcy na dowolne segregowanie, na wybór poprzez takie kategorie jak: miejsce, postać, której „tablica” jest poświęcona, jak wydarzenie historyczne, które dokumentuje, i jeśli będzie to możliwe także poprzez kategorię „autor tablicy”, „rok powstania tablicy”, itp.

W pierwszej kolejności wprowadzimy do odpowiedniej zakładki strony internetowej Centrum „tablice” osi stanisławowskiej, od Belwederu po Plac Zamkowy. W ciągu ulic: Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście znajduje się blisko sto „tablic”, zakładamy, że jest ich w mieście około tysiąca. Odrębnym problemem pozostaje odnalezienie i zidentyfikowanie „tablic” zapomnianych, prawie niewidocznych, często nieczytelnych i tu liczyć będziemy na współpracę z mieszkańcami Warszawy, na podpowiedź, gdzie taka „tablica” się znajduje.

Projekt ten może stać się w nieodległej przyszłości wzorem dla ogromnej a niezwykle ważnej idei opisu i internetowego udostępnienia  tysięcy „tablic” dokumentujących naszą przeszłość, „tablic”  rozsianych po całym kraju.

 

 

Projekt badawczy, edytorski i popularyzacyjny

“Śpiewnik Warszawski”

 

Projekt „Śpiewnik Warszawski” obejmuje kwerendę źródłową (I etap), opracowanie krytyczno-edytorskie tekstów i notacji muzycznej poświęconych Warszawie utworów słowno-muzycznych istniejących od czasów najdawniejszych do XXI wieku, pozyskanie praw autorskich dla realizacji projektu (II etap), cyfryzację i archiwizację różnych wykonań tych utworów (w wersji audiowizualnej / audialnej), w przypadku braku informacji o ich autorstwie – ustalenie tej kwestii wraz z analizą okoliczności ich powstania (III etap).

Efektem projektu jest aktualizowana audioteka warszawska oraz publikacja (w wersji papierowej i elektronicznej) w miarę możliwości kompletnego zbioru utworów słowno-muzycznych poświęconych Warszawie. Cała inicjatywa ma charakter niekomercyjny (pro publico bono).

Do współpracy zapraszamy varsavianistów, historyków sztuki, muzykologów, kulturoznawców, socjologów kultury, archiwistów, krytyków dziennikarzy muzycznych, twórców warszawskich zespołów muzycznych, kompozytorów i autorów tekstów.

Koordynacja projektu: dr hab. Mikołaj Madurowicz (Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego)

Data rozpoczęcia projektu: wiosna 2022 roku

Data zakończenia pierwszej fazy projektu: połowa 2023 roku

 

Projekt aplikacyjny

“Bibliografia Warszawska”

 

Projekt „Bibliografia Warszawska” polega na zebraniu dotychczasowych pozycji piśmienniczych o Warszawie oraz przyszłym aktualizowaniu zbioru bibliograficznego obejmującego teksty poświęcone polskiej stolicy (literatura piękna, piśmiennictwo branżowe, literatura naukowa, przewodniki, teksty dziennikarskie, kroniki, pamiętniki, korespondencja itd.) w jakiejkolwiek formie (pisma źródłowe, książki i inne druki zwarte, artykuły i inne druki rozproszone, antologie, atlasy, utwory internetowe, dokumenty życia społecznego itd.).

Efektem projektu jest nieustannie wzbogacany wykaz opublikowanych utworów źródłowych i opracowań o Warszawie w podziale tematycznym, który następnie będzie służył wszystkim osobom zawodowo bądź amatorsko zajmującym się lub po prostu interesującym tym miastem. Cała inicjatywa ma charakter niekomercyjny (pro publico bono).

Do współpracy zapraszamy m.in. varsavianistów, historyków, literaturoznawców, edytorów, bibliotekarzy, wydawców, księgarzy, archiwistów, pisarzy, dziennikarzy, reporterów, naukowców zorientowanych badawczo na Warszawę.

Koordynacja projektu: dr hab. Mikołaj Madurowicz (Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego)

Data rozpoczęcia projektu: wiosna 2022 roku